ГоловнаРеєстраціяВхід Електронна бібліотека ЛПК Сб, 04.04.2020, 09:45
  Каталог файлів Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Файли » Наукові публікації » Збірники матеріалів конференцій

Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі. Частина 1
10.02.2015, 15:11

ЗМІСТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Бойчук П. М. Шляхи формування культури управлінської діяльності у майбутніх фахівців педагогічної освіти
Бляшевська А. В. Творчий підхід як фактор активізації навчальної діяльності у вищому навчальному закладі
Борбич Н. В. Формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів
Боярчук С. І. Організація самостійної роботи студентів із дисципліни «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей»
Боярчук О. П. Теоретико-методологічні засади системного підходу до організації роботи з обдарованою студентською молоддю у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Валько С. Й. Теоретичні засади інтегрування розвивально-оздоровчих технологій в освітній процес
Герасимчук Л. Ю. Професійна підготовка вчителя для проведення нестандартних уроків
Гарасимюк Т. О., Денис Н. О. Психолого-педагогічні основи використання театральної ляльки в дошкільному навчальному закладі
Гніровська О. З. Інноваційні підходи до організації роботи педагогів
Горопаха Н. М. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи з обдарованими дітьми
Грицюк Л. К., Сірук М. В. Дидактичні особливості підручників і навчальних посібників вищого навчального закладу
Губіна А. М. Професійна придатність як фактор прогнозування успішності професійної діяльності фахівця
Гузенко О. А., Оксенчук Т. В. Окремі аспекти організації науково-дослідницької діяльності викладачів та студентів у сучасному вищому навчальному закладі
Жельчик О. М. Науково-дослідна робота студентів як одна із форм підвищення фахової компетентності майбутніх спеціалістів
Здинюк М. О. Спілкування як необхідна умова саморозвитку майбутніх фахівців
Зубчик С. М. Психологічні особливості людей, які шукають роботу

Іванова Н. В. Аксіологічні аспекти підготовки фахівців дошкільної освіти
Ковч Н. М., Уліцька Г. С. Дисгармонійні емоційні стани студенської молоді у заліково-екзаменаційний період
Корнят В. С., Цимбала О. М. Використання тестового контролю в процесі підготовки фахівців у педагогічних коледжах на сучасному етапі
Костюк О. І. Формування екологічного уявлення в дітей дошкільного віку у процесі нескладного експериментування
Кот Н. М. Сучасний вчитель (за матеріалами соціологічного дослідження)
Кушнірчук О. В., Замелюк М. І. Роль авторської казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку
Лисюк О. В., Уліцька Г. С. Становлення особистості сучасного вчителя
Лихолєтова В. К. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки фахівців дошкільної освіти на сучасному етапі
Луцюк А. М. Використання досвіду В. Сухомлинського у проведенні педагогічної ради школи 
Маковська Г.Я., Петренюк М. А. Виховний потенціал занять з англійської мови у вищих навчальних закладах
Мартинюк А. П. Структурування навчального матеріалу при вивченні філологічних дисциплін
Мартинюк В. С. Теоретичні основи управління виховною діяльністю школи
Мартинюк Л.В. Формування моральних цінностей учнів у сучасній початковій школі
Нечипорук В. М. Міждисциплінарна інтеграція при викладанні навчального предмета «Безпека життєдіяльності»
Нечипорук О. В. Особливості використання автентичних фахових текстів у процесі формування лексичної компетенції студентів економічних спеціальностей
Остапйовський О. І. Професійна ідентифікація як засіб професіоналізації особистості
Піддубна Л. А. Педагогічні засади творчої діяльності педагога і дитини в дошкільному навчальному закладі
Поліщук О. С. Особливості формування громадянської свідомості у майбутніх вчителів початкової школи
Пріма Р. М. Мобільність як інтегративна особистісно–професійна якість сучасного педагога
Ревінкель О. Реалізація релігійної освіти в урочній системі середніх навчальних закладів нових земель ФРН
Романчук Г. Д. Неперервна освіта педагогічних кадрів як чинник розвитку освітнього простору
Санелюк С. І. Оздоровчі технології в дошкільному навчальному закладі
Скучинська Л. С. Психологічні аспекти реалізації індивідуального підходу до студентів немовного вузу під час навчання іншомовного спілкування з використанням рольової гри
Тарасюк А. В. Технологія особистісно-орієнтованого навчання майбутніх вчителів на заняттях педагогіки
Томашевська І. П. Професійно-творчий саморозвиток особистості майбутнього учителя
Турчина Л. І. Професійне самовизначення особистості як психологічна проблема
Федорець М. А. Використання методу проектів як засобу підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
Філіпович Є. С. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування предметно-математичної компетентності молодших школярів
Чигринюк Т. О. Використання нетрадиційних видів оздоровлення в умовах сучасного дошкільного закладу
Яковенко К. В. Культурно-освітнє середовище педагогічного коледжу

ІНШОМОВНА ОСВІТА: ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, НАЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ
Бігун О.М., Арендарук К. В. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції молодших школярів засобами іноземної мови
Білик С. В. Впровадження проектної методики в навчальний процес
Бордюг О. Г. Сучасні методи вивчення іноземних мов
Грицай К. О. Формування гармонійної особистості ветеринарного спеціаліста в процесі вивчення латинської мови
Денисова С. П. Педагогічні характеристики процесу професійного самовдосконалення майбутніх фахівців
Левчук І., Зубчук М., Кавара В. В., Поляниця О. І. Особливості утворення фітонімічних назв в англійській, українській та латинській мовах.....233
Киселюк Н. П. Інноваційні технології вивчення іноземних мов на основі мультимедійних програм
Левкович А.М. Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів англійської мови початкової школи
Леонова Л. Ф. Тенденції розвитку іншомовної освіти на сучасному етапі.
Луцик І. Г. Підготовка майбутніх учителів до використання інтерактивних методів навчання
Мартинюк О. М. Вивчення французької мови у професійному контексті
Оніщук В. П., Столярчук В. І. Формування іншомовної комунікативної культури при підготовці особистості майбутнього фахівця
Триндюк В. А. Академічна мобільність студентів як засіб міжкультурної комунікації
Якимчук Н. М. Значення модальних часток німецької мови в усній комунікації

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Бохонський О. В. Позакласні форми роботи з фізичного виховання підлітків у сучасних умовах
Волощинська С. С. Проблема навчання культурі здоров’я у студентської молоді
Денисенко Н. Г. Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи з молодшими школярами
Великопольська О. Р., Катинська Л. Л. Формування здорового способу життя у студентської молоді: реалії та перспективи
Ковальчук В. В. Оздоровча спрямованість фізичної культури в умовах навчання в педагогічному коледжі
Констанкевич В. П. Професійна компетентність як показник якості фахової освіти майбутнього вчителя фізичної культури
Курчаба О. Є. Здоров’язбережувальна освіта як елемент фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури
Лобанова C. І. Традиції здорового способу життя стародавніх римлян
Мартинюк Т. М., Свіжак В. М. Поширення остеохондрозу шийного відділу хребта серед студентів-випускників відділення “Стоматологія ортопедична"
Марчук С. С. Використання ідей К. Ушинського у формуванні здорового способу життя студентів педагогічного коледжу
Мороз І. П., Листопад Т. М. Еталон краси – здорова молода людина: проблеми та реалії
Романішина О. В. Здоровий спосіб життя студентської молоді: реалії сьогодення
Савченко С. О., Пундик І. О. Система роботи куратора групи з виховання у молоді здорового способу життя
Северіна Л. Є. Формування культури здоров’язбереження студентів в умовах педагогічного коледжу
Столярчук О. М. Формування здорового способу життя студентів гуртожитку
Табак Н. В. Фізична культура в режимі праці та відпочинку студентів Луцького педагогічного коледжу
Фарафонов А. С., Задолинний І.Я. Ветеринарний лікар на захисті здоров’я людства
Хомярчук Е. С. Використання валеологічних ідей В. О. Сухомлинського в роботі вчителя фізичної культури

Категорія: Збірники матеріалів конференцій | Додав: віта
Переглядів: 448 | Завантажень: 6
Всього коментарів: 0
avatar
 
 
Вхід на сайт


Пошук

Категорії розділу
Збірник праць викладачів [15]
Збірник праць студентів [5]
Збірники матеріалів конференцій [14]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сайт МОН

ПедПреса

Навчання для мене
Навчання для мене

Наше опитування
Як Ви використовуєте соціальні сервіси у навчальній діяльності:
Всього відповідей: 110

Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Електронна бібліотека Луцького педагогічного коледжу © 2014 - 2020